Goed nieuws! 

Goed nieuws: het gebouw Juf Nienke is gereed. De sleutels van deze spiksplinternieuwe woningen zijn al medio januari a.s. beschikbaar! Er zijn nog maar enkele types te huur om voor in te schrijven. Huurder dient in principe zelf aan de inkomenseis te voldoen, in overleg is een garantstelling of borgstelling door bijvoorbeeld ouders bespreekbaar. Er wordt niet verhuurd aan studenten. De woning moet worden gebruikt als hoofdverblijf, voor eigen bewoning en de huurder dient zich na oplevering in te schrijven op dit adres.

Good news: the Juf Nienke building is ready. The keys to these brand new homes will be available in mid-January! There are only a few types left for rent to register for. In principle, the tenant must meet the income requirement himself. In consultation, a guarantee or guarantee by, for example, parents can be discussed. It is not rented to students. The house must be used as a main residence, for private occupation and the tenant must register at this address after delivery.

Hierbij de voor inschrijving benodigde informatie over Juf Nienke

Hereby the information required for registration about Juf Nienke:
Indien u interesse heeft om een appartement in Juf Nienke te huren, dan verzoeken wij u het inschrijfformulier zo spoedig mogelijk in te vullen en de gevraagde bijlagen aan te hangen. Voordat u dit formulier invult is het van belang dat u de Wegwijzer met de algemene infromatie heeft gelezen.  Hierin staat onder meer alles over de voorrangsgroepen, staan de inkomenseisen vermeld, alsmede overige bepalingen m.b.t. de huur. 

If you are interested in renting an apartment in Juf Nienke, we kindly request you to fill in the registration form as soon as possible and to attach the requested attachments. Before you fill out this form, it is important that you have read the Wegwijzer with the general information. This includes the priority groups, information about the income requirements, as well as other provisions regarding the rent.

Downloads

Bekijk hier de verhuurinformatie voor 'Huren in Juf Nienke'

Dit project heeft nog geen downloads