Goed nieuws! 

Er kan vanaf nu ingeschreven worden

Goed nieuws! Er kan vanaf nu officieel ingeschreven worden voor een van de huurappartementen in het nieuwbouwproject Juf Nienke op Centrumeiland, IJburg. De oplevering wordt verwacht in november 2022, dit is echter nog een prognose! Elke aansprakelijkheid inzake de verwachte datum van oplevering onzerzijds is uitgesloten. Juf Nienke is een nieuwbouwproject in aanbouw en de woningen kunnen op dit moment nog niet bezichtigd worden. Huurder dient in principe zelf aan de inkomenseis te voldoen. Er wordt niet verhuurd aan studenten en er wordt niet gewerkt met garantstellingen of borgstellingen door ouders of derden. De woning moet worden gebruikt als hoofdverblijf, voor eigen bewoning en de huurder dient zich na oplevering in te schrijven op dit adres.

Good news! From now on you can officially register for one of the rental apartments in the Juf Nienke new-build project on Centrumeiland, IJburg. Delivery is expected in November 2022, but this is still a prognosis! Any liability with regard to the expected date of delivery on our part is excluded. Juf Nienke is a new construction project under construction and the homes cannot be viewed at the moment. In principle, the tenant must meet the income requirement himself. There is no rental to students and no guarantees or sureties by parents or third parties are used. The house must be used as the main residence, for personal occupancy and the tenant must register at this address after delivery. 

De registratie van Juf Nienke is beëindigd.

De inschrijving van Juf Nienke is beëindigd.
Je kunt je nog wel aanmelden als reserve kandidaat.

Hierbij de voor inschrijving benodigde informatie over Juf Nienke

Hereby the information required for registration about Juf Nienke:
Indien u interesse heeft om een appartement in Juf Nienke te huren, dan verzoeken wij u het inschrijfformulier zo spoedig mogelijk in te vullen en de gevraagde bijlagen aan te hangen. Voordat u dit formulier invult is het van belang dat u de Wegwijzer met de algemene infromatie heeft gelezen.  Hierin staat onder meer alles over de voorrangsgroepen, staan de inkomenseisen vermeld, alsmede overige bepalingen m.b.t. de huur. 

If you are interested in renting an apartment in Juf Nienke, we kindly request you to fill in the registration form as soon as possible and to attach the requested attachments. Before you fill out this form, it is important that you have read the Wegwijzer with the general information. This includes the priority groups, information about the income requirements, as well as other provisions regarding the rent.

De deadline voor inschrijving voor de 31 vrije sector huurwoningen is zondag 21 augustus 2022 om 20.00 uur.
The deadline for registration for the 31 free sector rent is Sunday August 21th 2022 at 22.00 PM.
De deadline voor inschrijving voor de 30 middeldure huurwoningen is zondag 11 september 2022 om 20.00 uur.
The deadline for registration for the 30 medium rent is Sunday September 11th 2022 at 22.00 PM.